BdC Restauraciones

BdC Restauraciones és una empresa especialitzada en la conservació i restauració de béns culturals des de 2006, dirigida per Beatriz de Colmenares i amb Modesto Gonzalez Gargallo (BBA EU Business School, PDD IESE) a càrrec de l’àrea comercial i administrativa.

Neix de la necessitat de donar resposta a la demanda, cada vegada més gran, d’un correcte manteniment i conservació dels béns patrimonials.

Les nostres intervencions, tant en el camp privat, amb encàrrecs de particulars; com en institucions públiques i esglésies, sempre es caracteritzen per un estudi previ i detallat de l’obra i pel respecte i la màxima cura amb què es tracten les peces.
Els nostres especialistes, tècnics professionals i qualificats en restauració i conservació, apliquen sempre els criteris fonamentals en aquests camps.

Treballem per tal d’aconseguir una restauració poc invasiva, que respecti el valor afegit del pasdel temps i torni la lectura integral de l’obra, on la consolidació sigui la clau per a una conservació òptima.

Restaurem pintura sobre paret, sobre tela, sobre taula, escultures policromades, i també duem a terme restauracions de més envergadura en institucions o esglésies intervenint en retaules o pintures murals, fem daurats i desinfeccions biòtiques.

Equipo trabajando en figura
Restauraciones equipo
Equipo trabajando
Trabajo con ordenador

Conservació preventiva

Per a garantir la preservació de les obres és clau controlar els factors que intervenen en el deteriorament de les peces; la brutícia acumulada i els dipòsits orgànics, una humitat inadequada, canvis bruscs de temperatura, la contaminació, una llum excessiva o llum solar directa, atacs de xilòfags, un mal emmagatzematge, etc. Una bona estratègia de conservació preventiva pot evitar danys irrecuperables i estalviar moltes restauracions futures.

Amb el nostre servei QuidART® oferim una òptima conservació i protecció del patrimoni parroquial.
Inclou:

 • Conservació de les imatges i retaules mitjançant una neteja de manteniment efectuada per especialistes tècnics en conservació i restauració amb l’ús òptim dels materials que s’hagin de requerir.
 • Realització d’una fitxa tècnica de les peces on s’indica l’estat de conservació de cadascuna i una proposta de restauració en cas necessari.
 • Estudi i documentació addicional en peces d’especial valor historicoartístic.
Cubriendo retablo
Rellenando grieta de retablo
Repintando retablo
Limpiando figura

Projectes de restauració

Projectes de restauració: Quan l’obra, per diferents alteracions, implica una intervenció directa sobre la peça, cal fer un estudi exhaustiu de l’estat de conservació i de les possibles causes del procés de degradació. Es recull tota la informació disponible, dades tècniques, dades. historicoartístiques, intervencions anteriors o documentació fotogràfica. Amb tot això, s’elabora una proposta o pla d´actuació.

Seguint els principis fonamentals actuals de la restauració, fem servir materials que han estat química i físicament provats, han demostrat estabilitat al llarg del temps i tenen un comportament controlat davant de l’envelliment. La reversibilitat dels materials és un punt molt important a tenir en compte en iniciar una actuació, perquè en un futur les restauracions que hem fet puguin, si cal, ser eliminades o modificades. Amb el criteri de la llegibilitat sempre procurem que la nostra feina sigui fàcilment identificable. El criteri de la mínima intervenció consisteix a actuar el mínim possible per a estabilitzar la peça.


Finalitzada l’actuació es deixa constància dels tractaments duts a terme en un informe final o memòria, recollint el procés de la restauració feta amb tota la documentació fotogràfica.

Vídeos

Reproducir vídeo

Restauració del retaule barroc de l’Església de Santa María de Seva, Barcelona.

Reproducir vídeo

Restauració integral de la Capella del Convent de les Germanes missioneres de la Nativitat de La nostra Senyora, Barcelona.

Algunes intervencions realitzades

 • Capella Residència San Ignacio de Loyola, Barcelona
 • Capella Convent de Les Hermanas franciscanes Missioneres de la Nativitat de la Nostra Senyora, Barcelona
 • Parròquia de Sant Esteve de Parets del Vallès, Barcelona
 • Parròquia de Sant Jaume de Parets del Vallès, Barcelona
 • Ajuntament de la Nou de Gaià, Tarragona
 • Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús, Barcelona
 • Parròquia de Santa Maria de Seva, Barcelona
 • Fundació Roser de Maig, Can Xammar, L’Ametlla del Vallès, Barcelona
 • Església parroquial, San Rafael, Segovia
 • Parròquia de Santa Maria de Cardedeu, Cardedeu, Barcelona
 • Parròquia de la Santa Maria de la Medalla Miraculosa, Barcelona
 • Parròquia de Sant Pau, Tarragona
 • Santuari de l’Ajuda, Hostalets de Balenyà, Barcelona
 • Parròquia de Sant Sebastià, Badalona
 • Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Antoni, Granollers, Barcelona

Contacte

Beatriz de Colmenares © Tots els drets reservats

BdC Restauraciones

BdC Restauraciones és una empresa especialitzada en la conservació i restauració de béns culturals des de 2006, dirigida per Beatriz de Colmenares i amb Modesto Gonzalez Gargallo (BBA EU Business School, PDD IESE) a càrrec de l’àrea comercial i administrativa.

Neix de la necessitat de donar resposta a la demanda, cada vegada més gran, d’un correcte manteniment i conservació dels béns patrimonials.

Les nostres intervencions, tant en el camp privat, amb encàrrecs de particulars; com en institucions públiques i esglésies, sempre es caracteritzen per un estudi previ i detallat de l’obra i pel respecte i la màxima cura amb què es tracten les peces.
Els nostres especialistes, tècnics professionals i qualificats en restauració i conservació, apliquen sempre els criteris fonamentals en aquests camps.

Treballem per tal d’aconseguir una restauració poc invasiva, que respecti el valor afegit del pasdel temps i torni la lectura integral de l’obra, on la consolidació sigui la clau per a una conservació òptima.

Restaurem pintura sobre paret, sobre tela, sobre taula, escultures policromades, i també duem a terme restauracions de més envergadura en institucions o esglésies intervenint en retaules o pintures murals, fem daurats i desinfeccions biòtiques.

Conservació preventiva

Per a garantir la preservació de les obres és clau controlar els factors que intervenen en el deteriorament de les peces; la brutícia acumulada i els dipòsits orgànics, una humitat inadequada, canvis bruscs de temperatura, la contaminació, una llum excessiva o llum solar directa, atacs de xilòfags, un mal emmagatzematge, etc. Una bona estratègia de conservació preventiva pot evitar danys irrecuperables i estalviar moltes restauracions futures.

Amb el nostre servei QuidART® oferim una òptima conservació i protecció del patrimoni parroquial.
Inclou:

 • Conservació de les imatges i retaules mitjançant una neteja de manteniment efectuada per especialistes tècnics en conservació i restauració amb l’ús òptim dels materials que s’hagin de requerir.
 • Realització d’una fitxa tècnica de les peces on s’indica l’estat de conservació de cadascuna i una proposta de restauració en cas necessari.
 • Estudi i documentació addicional en peces d’especial valor historicoartístic.

Projectes de restauració

Cuando la obra por diferentes alteraciones lo requiere, implica una intervención directa sobre la pieza. Esto conlleva un estudio exhaustivo del estado de conservación y de las posibles causas del proceso de degradación de la obra a restaurar. Se recoge toda la información disponible, datos técnicos, datos histórico-artísticos, intervenciones anteriores o documentación fotográfica. Con todo ello se elabora una propuesta o plan de actuación.

Siguiendo los principios fundamentales actuales de la restauración utilizamos materiales que han sido química y físicamente probados y han demostrado estabilidad a lo largo del tiempo y tienen un comportamiento controlado frente al envejecimiento. La reversibilidad de los materiales es un punto muy importante a tener en cuenta al iniciar una actuación, para que en un futuro las restauraciones que hemos realizado puedan si es necesario ser eliminadas o modificadas. Con el criterio de la legibilidad siempre procuramos que nuestro trabajo sea fácilmente identificable. El criterio de la mínima intervención consiste en actuar lo menos posible para estabilizar la pieza.

Finalizada la intervención se deja constancia de los tratamientos realizados en un informe final o memoria recogiendo todo el proceso de la restauración y con toda la documentación fotográfica.

Galeria de treballs

Vídeos

Reproducir vídeo
Reproducir vídeo

Algunas de nuestras intervenciones

 • Capella Residència San Ignacio de Loyola, Barcelona
 • Capella Convent de Les Hermanas franciscanes Missioneres de la Nativitat de la Nostra Senyora, Barcelona
 • Parròquia de Sant Esteve de Parets del Vallès, Barcelona
 • Parròquia de Sant Jaume de Parets del Vallès, Barcelona
 • Ajuntament de la Nou de Gaià, Tarragona
 • Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús, Barcelona
 • Parròquia de Santa Maria de Seva, Barcelona
 • Fundació Roser de Maig, Can Xammar, L’Ametlla del Vallès, Barcelona
 • Església parroquial, San Rafael, Segovia
 • Parròquia de Santa Maria de Cardedeu, Cardedeu, Barcelona
 • Parròquia de la Santa Maria de la Medalla Miraculosa, Barcelona
 • Parròquia de Sant Pau, Tarragona
 • Santuari de l’Ajuda, Hostalets de Balenyà, Barcelona
 • Parròquia de Sant Sebastià, Badalona
 • Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Antoni, Granollers, Barcelona

Contacte

Beatriz de Colmenares © Tots els drets reservats